ČECHOVO NÁMĚSTÍ II.

Rekonstrukce proběhla v roce 2015